Venkovní křížová cesta

Touha vybudovat na Lomečku venkovní křížovou cestu provázela nejednoho duchovního správce.
První lomecká křížová cesta s úmyslem umístit ji ven byla zhotovena po 2. světové válce Vojtěchem Kafkou z Červeného Kostelce. Je vyřezávaná z lipového dřeva, se světle modrým pozadím. Každé zastavení má stříšku. Avšak komunistický režim nedovolil, aby byla umístěna venku, proto byla instalována přímo v kostele.

Druhou křížovou cestu se podařilo realizovat díky P. Patrikovi Maturkaničovi, lomeckému faráři, až v r. 2005. Je umístěna po pravé straně cesty směrem ke hřbitovu.
Křížová cesta je modernějšího stylu. Na jejím zhotovení se podílely sl. Iva Vavrušková, která vytvořila kresby a Mgr. Klára Kavanová Mušková ji ztvárnila graficky.
Křížová cesta byla slavnostně požehnána Mons. Prof. Karlem Skalickým z Českých Budějovic při pouti první soboty 4. června 2005 za účasti mnoha poutníků.

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu