Společný život v komunitě

Život v kongregaci je životem společným, jako v každé jiné rodině. V něm se sestry učí prožívat společnou modlitbu, práci a také radosti i obtíže každodenního života. Tento život má své nároky, ale je i darem jak pro jednotlivou sestru, tak pro celou komunitu. Každá sestra má jiná obdarování, kterými může sloužit společnému celku. Sestry se tak vzájemně doplňují a pomáhají si.

Skrze víru v Boha, našeho všemohoucího Otce, jsme si sestrami a následujeme sv. Františka, který z Božího vnuknutí žil v bratrství podle evangelia jako Kristus a jeho učedníci. Tak jako Františkovi Pán dal bratry, přijímáme i my jedna druhou jako dar. (srov. Direktář)

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu