Současnost

Kostel sv. Bartoloměje od svého vysvěcení, od r. 1998, slouží svému poslání. Je to kostel kongregační – řádový, není tedy farní. Farností spadá ke kostelu sv. Jiljí, kde sídlí bratři dominikáni, kteří také zajišťují pravidelné denní bohoslužby v kostele sv. Bartoloměje. Mše sv. jsou každý den od 11.30 hod. Kostel je hojně navštěvován při bohoslužbách i při adoracích. Poutní mše sv. je 24. srpna.

  • BohoslužbyPO – NE od 11.30 hod. (Od 11.00 hod. modlitba sv. růžence)
  • AdoraceVýstav Nejsvětější svátosti  PO – PÁ od 12.00 – 17.30 hod. (kromě 1. PÁ) 17.30 – ukončení adorace
  • Fatimské dny –Každého 13. v měsíci je zde Fatimský den ke cti Panny Marie Fatimské. Přede mší sv. je rozjímavý růženec již od 10.45 hod, pak mše sv., pobožnost u sochy Panny Marie, modlitba zasvěcení.
  • Mládež Chemin Neuf – modlitební večery chval KAŽDÉ ÚTERÝ 19.00 – 21.00 hod. Skrze kytarové chvály se chceme otevřít Pánu, vzývat Ducha svatého, naslouchat Kristu v Písmu a pokusit se svým postojem odpovědět na přijaté slovo. Součástí jsou přímluvy za svět a za nás samé. Nechybí sdílení ve skupinkách. S sebou si vezměte Bibli. Všichni jsou zváni!
  • Modlitby za knězeSlužebníci Ježíšova Velekněžského Srdce 2. a 4. středu v měsíci 17.00 – 17.30 hod. Můžete se přidat i Vy k modlitbám za kněze v kostele sv. Bartoloměje při adoraci…Můj drahý Veleknězi, nebeský Ženichu mé duše a církve, jediná Lásko mého srdce! Také dnes chci obětovat na oltář tvého Nejsvětějšího srdce všechna srdce kněží. Přijmi je a učiň, aby v každé vteřině patřila jenom tobě. Skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie ti všechny kněze navěky obětuji a odevzdávám. Jsem zde, aby můj život byl dokonalou obětí a molitbou za ně. Amen.
  • Akademická duchovní správa ČVUTBohoslužby: středa 20.00 hod. neděle 11.30 hod. VE STŘEDU KE STŘEDU středa 20.45 hod. (přednášky se zajímavými hosty, modlitební večery) více najdete na odkazu www.ads.cvut.cz

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu