Současná činnost

Lomeček si bez řeholních sester už někdo těžko dovede představit.

I v dnešní době zde sestry plní své poslání:

  • svou přítomností, modlitbou za druhé, za tento kraj
  • fyzickou péčí o kostel a poutní areál, o ty, kdo sem přicházejí
  • umožňováním duchovních cvičení nebo duchovního načerpání v klášteře
  • v části kláštera také vznikl nový týdenní stacionář pro těžce mentálně a kombinovaně postižené Domov Žlutý Petrklíč
  • sestry jezdí ošetřovat nemocné do Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
  • 1 sestra působí jako kaplanka ve vazební věznici v Českých Budějovicích

Více se můžete dozvědět na odkazu poutní místo Lomec

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu