Poutní místo Lomec

Jižní Čechy se pro Šedé sestry staly novým domovem od roku 1972. Na počátku to bylo „nechtěné vyhnanství“ – sestry v době normalizace bylo potřeba ukrýt před zraky lidí. Na druhé straně zde objevily krásné a živé poutní místo.

Lomeček si bez řeholních sester už někdo těžko dovede představit.

I v dnešní době zde sestry plní své poslání – svou přítomností, modlitbou za druhé, za tento kraj, fyzickou péčí o kostel a poutní areál, umožňováním duchovních cvičení nebo duchovního načerpání v klášteře. V části kláštera také vznikl nový týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, což je v souladu s hlavním posláním kongregace.

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu