Zasvěcený život

„Zasvěcený život, který má svůj základ v Kristově příkladu a učení, je darem Boha Otce jeho církvi, a to prostřednictvím Ducha svatého.“ (Vita consecrata, 1)

Každá z nás osobně odpověděla na Boží povolání, které vnitřně poznala, a vstupem do kláštera přijala tento způsob života.

Naše sliby

Řeholními sliby se veřejně zavazujeme, že budeme zachovávat tři evangelijní rady: chudobu, čistotu a poslušnost, zasvěcujeme se Bohu skrze službu církve, a stáváme se členkami konkrétní řeholní společnosti.

Naše modlitba

K našemu životu neodmyslitelně patří modlitba. Vyjadřujeme v ní svůj osobní vztah k Bohu, kterému náleží náš život. Modlíme se společně i soukromě, účastníme se mše svaté, rozjímáme slovo Boží, společně s celou církví se modlíme breviář. V modlitbě také předkládáme Bohu úmysly a potřeby lidí, kteří se na nás obracejí.

Řeholní oděv

Řeholní oděv – hábit je vnějším znamením našeho zasvěcení Bohu.

Hábit je znamením, že jsem se zasvětila.

Hábit je veřejným znamením, že jsem přijala, co mi nabídl BŮH.

Hábit je tedy viditelným znamením, že jsem se zasvětila BOHU i VÁM.

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu