Služba nemocným

Zvláštním posláním kongregace je ošetřování nemocných. Základním pilířem služby nemocným jsou Ježíšova slova z evangelia: „Co jste učinili jednomu z těchto nejmenších, mně jste učinili.“ (Mt 25,40) Velkým úkolem a snahou je nemocným ulehčit život nebo aspoň učinit snesitelnějším jejich úděl nadpřirozenou láskou.

Naše zakladatelky a první sestry ošetřovaly nemocné v jejich domech, střídaly se u nich ve dne i v noci. Postupně, jak sester přibývalo, přijímaly i službu v nemocnicích a působily na mnoha místech naší republiky. Vybudovaly také vlastní ošetřovatelskou školu, kde se nejen naše sestry odborně vzdělávaly.

V současné době plníme toto poslání podle našich možností. Pečujeme o naše starší a nemocné spolusestry. Pracujeme částečně v nemocnici Pod Petřínem v Praze. Některé sestry z lomecké komunity dojíždějí sloužit nemocným v Hospici sv. Jana Neumana v Prachaticích.

Místa působení sester

1. PRAHA 1 – BARTOLOMĚJSKÁ (1859 – 1949) –  mateřský klášter (1990 – navrácen zpět sestrám)
2. KRASLICE (1882 – 1905) – nemocnice
3. PLZEŇ (1885 – 1962) – nemocnice
4. HOŘICE (1888 – 1914) – nemocnice
5. HRADEC KRÁLOVÉ (1889 – 1955) – nemocnice  (1937 – 1949) – soukromá ošetřovatelská škola
6. PRAHA 2 (1891 – 1954) – dětská nemocnice
7. RYCHNOV NAD KNĚŽNOU (1892 – 1958) – nemocnice
8. ČÁSLAV (1894 – 1959) – nemocnice
9. HEŘMANŮV MĚSTEC (1894 – 1905) – nemocnice
10. MLADÁ BOLESLAV (1896 – 1959) – nemocnice
11. MĚSTEC KRÁLOVÉ (1897 – 1959) – nemocnice
12. HAVLÍČKŮV BROD (1897 – 1959) – nemocnice
13. BENEŠOV (1898 – 1956) – nemocnice
14. SUŠICE (1906 – 1961) – nemocnice
15. PRAHA 8 – LIBEŇ (1907 – 1951) – Valentínum – ošetřování epileptiků
16. HUMPOLEC (1909 – 1959) – nemocnice
17. BUDYNĚ NAD OHŘÍ (1909 – 1930) – pečovatelská služba
18. KLATOVY (1913 – 1961) – nemocnice
19. PLEŠ (1916 – 1960) – TBC sanatorium
20. PODĚBRADY (1925 – 1960) – pensionát pro ubytování lázeňských hostů
21. LIBOCHOVICE (1931 – 1973) – domov důchodců
22. PRAHA 5 – MOTOL (1937 -1952) – lupusní ústav
23. KOLÍN (1938 – 1960) – nemocnice  (1960 – 1970) – domov důchodců
24. VELHARTICE (1953 -1969) – TBC oddělení sušické nemocnice
25. BROUMOV (1953 – 1974) – internační klášter
26. ÚSOBÍ (1954 – 1980) – léčebna dlouhodobě nemocných
27. JÁNSKÉ LÁZNĚ (1955 – 1987) – dům pro ubytování lázeňských hostů
28. KUKS (1957 – 1970) – domov důchodců
29. ČERVENÝ HRÁDEK (1957 – 1982) – domov důchodců
30. VĚŽ (1959 -1971) – domov důchodců
31. KRNSKO (1959 – 1982) – domov důchodců
32. MILEŠOV (1960 – 1974) – II. interna litoměřické nemocnice
33. CHOTĚLICE (1961 -1972) – ústav soc. péče pro mentálně postižené chlapce
34. DIANA (1962 -1981) – domov důchodců
35. PŘEŠTICE (1962 – 1970) – ústav sociál. péče pro mentálně postižené děti
36. LETINY (1969 – 1982) – interna – Škoda Plzeň
37. OSEK (1971 – 1993) – charitní domov
38. LOMEC (1971 – dosud) – mateřský klášter od r. 1974
39. PALATA – PRAHA (1972 – 1983) – ústav pro nevidomé, domov důchodců
40. ČESKÉ BUDĚJOVICE (1995 – 2001) – nemocnice
41. PRAHA – POD PETŘÍNEM (od r. 2001) – nemocnice
42. PRACHATICE (od r. 2009) – Hospic sv. Jana Neumana

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu