Duchovní poslání kongregace

Zvláštním darem Božím a odkazem naší řeholní rodiny je:

  1. podávat smír za hříchy,
  2. vyprošovat světu Boží milosrdenství,
  3. obětovat se na úmysly Svatého otce,
  4. za požehnání kněžské práce,
  5. a vzrůst křesťanského života v lidu.

S těmito úmysly sestry konají skutky milosrdné lásky, slouží nemocným, opuštěným, potřebným a pomáhají také v úkolech duchovní správy.

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu