Další činnost

Naše apoštolská činnost také závisí na potřebách místa a doby. Snažíme se pro to být otevřené.

Výuka náboženství

Jedna z našich sester pražské komunity vyučuje náboženství na církevní Základní škole sv. Voršily v Praze. Připravuje také děti ke svátostem.

Služba ve věznici

Další sestra z lomecké komunity působí jako kaplanka ve vazební věznici v Českých Budějovicích. Nabízí pro vězně individuální rozhovory a podle možností připravuje i společné programy.

Služba na poutním místě

Sestry plní své poslání – svou přítomností, modlitbou za druhé, za tento kraj, fyzickou péčí o kostel a poutní areál. Sestry plní službu sakristánky a varhanice, provázejí skupiny poutníků i turistů. Zapojujeme se do života farnosti, komunikujeme s lidmi při přípravách na svátosti.

V našem klášteře umožňujeme duchovních cvičení nebo duchovního načerpání pro jednotlivce i skupiny – podle možností.
V části kláštera také vznikl nový týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, což je v souladu s hlavním posláním kongregace.
Více

Péče o klášterní kostel sv. Bartoloměje

Sestry pečují o klášterní kostel sv. Bartoloměje v Praze. Připravují na bohoslužby a adorace, modlí se na tomto místě, které 40 let nesmělo sloužit duchovnímu účelu a v jehož blízkosti trpělo za komunismu mnoho lidí. Sestry se setkávají s lidmi, kteří přicházejí na bohoslužby a adorace.

Kostel a krypta pod ním slouží také dalším duchovním aktivitám a některým setkáním.
Více

Vybudování centra pro nemocné s Alzheimerovou demencí

V Pyšelích nedaleko Prahy nám byla v roce 2014 vrácena v restitucích hospodářská budova – bývalý špejchar. Objekt byl v roce 2015-2016 na náklady kongregace rekonstruován a slouží nyní jako specializované zařízení pro nemocné s Alzheimerovou chorobou. Zařízení provozuje společnost ALZHEIMER HOME z.ú. Jeho kapacita je 35 lůžek.

Přestože jsme se na toto místo fyzicky nevrátily, jsme s tímto místem znovu propojeny. Dům slouží potřebným v duchu charizmatu kongregace, jímž je péče o nemocné. Alzheimerova demence je nemocí této doby, a proto jsme rády, že takto můžeme i na výzvu naší doby odpovídat.

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu