Pro vaše info

Milí přátelé,

již několik let se naše kongregace zamýšlí nad svým stavem, tak jak k tomu církev vyzvala všechny řeholní společenství na II. vatikánském koncilu v dekretu o obnově řeholního života Perfectae caritatis. Praví v něm, že pokud některé řeholní společenství ztrácí sílu kvůli úbytku povolání a stárnutí členů, má se spojit se společenstvím životnějším, které se příliš neliší účelem ani duchem.

Jak víte, i nás ubývá, a zajistit chod celé kongregace a našich komunit je čím dál obtížnější. Proto jsme se snažily hledat řešení naší situace. Naše cesta hledání vyvrcholila v těchto dnech, které jsme velmi intenzivně mohly prožít spolu se sestrami z pražské komunity, kdy jsme se společně modlily a zamýšlely se nad dalšími kroky.

Naším konečným rozhodnutím je, že naše kongregace Šedých sester, a spolu s námi i kongregace sester Apoštolátu sv. Františka z Prahy, by se ráda sloučila se sestrami z kongregace sester Františkánek Marie Immaculaty s hlavním domem v Olomouci. Tímto rozhodnutím může začít proces slučování, o kterém budou nyní rozhodovat sestry zmíněné kongregace v Olomouci, a který nakonec musí schválit Apoštolský stolec. Chceme vstoupit do tohoto společenství, abychom mohly lépe žít své zasvěcení, a abychom tím, že spojíme síly, mohly lépe sloužit církvi a Božímu lidu, tedy vám všem.

Naše komunity na Lomci a v Praze zatím zůstávají s tím, že podle potřeb a aktuální situace se v nich mohou sestry i z nových společenství prostřídat.

Uvědomujeme si, že pokud chceme začít něco nového a jít do toho celým srdcem a ne pouze formálně, bude to něco stát. Proto Vás prosíme i nadále o modlitbu, a ujišťujeme vás, že i my na vás každodenně pamatujeme v našich modlitbách. Zároveň vás také prosíme o modlitby za nová povolání k zasvěcenému životu, a vybízíme vás, abyste ve svých rodinách a farních společenstvích vytvářely takovou atmosféru, která by pomáhala hledajícím mladým lidem k rozhodnutí pro zasvěcený život.

Děkujeme vám moc za vaši podporu, a zůstáváme s vámi spojeni v Kristu a Marii,

vaše Šedé sestry

 

0 Odpovědi

Napište komentář

Chcete se zapojit do diskuse?
Neváhejte napsat komentář!

Napsat komentář

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu