Současnost

Kostel sv. Bartoloměje od svého vysvěcení, od r. 1998, slouží svému poslání. Je to kostel Kongregační – řádový, není tedy farní.

Kostel sv. Bartoloměje od svého vysvěcení, od r. 1998, slouží svému poslání. Je to kostel Kongregační – řádový, není tedy farní. Farností spadá ke kostelu sv. Jiljí, kde sídlí bratři dominikáni, kteří také zajišťují pravidelné denní bohoslužby v kostele sv. Bartoloměje. Mše sv. jsou každý den od 11.30 hod. Od pondělí do pátku se v kostele konají adorace (12.15 hod. – 17.30 hod.) s úmyslem na smír za spáchaná bezpráví v těchto prostorách v době totality. Adorace nejsou na první pátky v měsíci.
Kostel je hojně navštěvován při bohoslužbách i při adoracích. Každého 13. v měsíci je zde Fatimský den ke cti Panny Marie Fatimské. Přede mší sv. je rozjímavý růženec již od 10.45 hod, pak mše sv., pobožnost u sochy Panny Marie, modlitba zasvěcení.

Více se dozvíte o Kostelu zde

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu