Lomec

Jižní Čechy se pro Šedé sestry staly novým domovem. Na jedné straně to bylo nechtěné vyhnanství, ale na druhé straně objevení krásného a živého poutního místa. Zdánlivě daleko od lidí, ale lidé si ke klášteru vždycky cestu najdou a sestry k lidem. Lomeček si bez řeholních sester už někdo těžko dovede představit.

Budování kláštera

Budovat klášter v období komunismu v ČSSR byl úkol naprosto neobvyklý. Dříve bylo toto budování výsadou panovníků a šlechticů

Současná činnost

Přítomnost sester na Lomečku má dvojí poslání. Jednak tím, že tam jsou a jednak tím, že plní své duchovní poslání.

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu