Domov Žlutý Petrklíč

K založení spolku Domov Žlutý Petrklíč, z.s. došlo v roce 2015 na základě myšlenky menší skupiny lidí, která by ráda pomohla lidem s těžkým mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám. Rodiny, které dlouhodobě pečují o osoby s těžkým zdravotním postižením, se často ocitají v nelehké životní situaci.

Naše kongregace tuto myšlenku podporuje, a proto jsme se po společném zvažování rozhodly využít k tomuto záměru budovu bývalé školy na Lomci.

V roce 2017 prošla budova celkovou rekonstrukcí. Začátkem roku 2018 byla úspěšně zkolaudována a předána do dlouhodobého podnájmu spolku za účelem poskytování sociálních služeb týdenního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Budova má samostatný vchod ze zahrady a je oddělena od provozu kláštera.

Koncem července roku 2018 spolek obdržel registraci sociální služby.

Provoz služby týdenního stacionáře byl zahájen 2. ledna roku 2019.

Další informace – odkaz www.domovzlutypetrklic.cz

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu