Entries by Admin

Vatikán schválil fúzi dvou františkánských kongregací v ČR

1. května 2021 byl završen proces fúze Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka s Františkánkami Marie Immaculaty (https://www.sestrynp.cz). Fúzi potvrdila svým dekretem Kongregace pro instituty zasvěceného života. Tomuto schválení předcházelo přemýšlení a rozhodování Šedých sester, které od roku 2017 měly mimořádnou správu – papežského komisaře, jmenovaného Vatikánem. Poté, co požádaly o sloučení s Františkánkami […]

Pro vaše info

Milí přátelé, již několik let se naše kongregace zamýšlí nad svým stavem, tak jak k tomu církev vyzvala všechny řeholní společenství na II. vatikánském koncilu v dekretu o obnově řeholního života Perfectae caritatis. Praví v něm, že pokud některé řeholní společenství ztrácí sílu kvůli úbytku povolání a stárnutí členů, má se spojit se společenstvím životnějším, které se příliš […]

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu