Entries by Admin

Pro vaše info

Milí přátelé, již několik let se naše kongregace zamýšlí nad svým stavem, tak jak k tomu církev vyzvala všechny řeholní společenství na II. vatikánském koncilu v dekretu o obnově řeholního života Perfectae caritatis. Praví v něm, že pokud některé řeholní společenství ztrácí sílu kvůli úbytku povolání a stárnutí členů, má se spojit se společenstvím životnějším, které se příliš […]

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu