Spiritualita

 • sestry.jpg

  Vztah k Bohu

  „Od počátku byli v církvi muži a ženy, kteří se rozhodli zachováváním evangelijních rad následovat Krista svobodněji a napodobovat ho věrněji.“ (Perfectae caritatis 1). Tak z úřadků Božích vyrostla v církvi podivuhodná rozmanitost řeholních společenství. Jednou z největších je řeholní rodina františkánská.

 • sestry2.JPG

  Život v komunitě

  Není pochyby, že Duch sv. vám dává možnost nalézat Boha v srdci lidí, které vás učí milovat jako bratry a sestry. On vám také pomáhá chápat projevy své lásky obsažené v událostech kolem nás. Jestliže pokorně upínáme pozornost na lidi a věci, osvěcuje nás Duch Ježíšův a obohacuje nás svou moudrostí, jen když jsme hluboce proniknuti duchem modlitby.

 • sestry1.jpg

  Formace

  Žadatelky přijímá generální představená a prvním obdobím po přijetí je tzv. kandidatura. Toto období trvá různě dlouho, kandidátka nemusí být ještě natrvalo v klášteře, když např. dokončuje studia, dojíždí do kláštera a seznamuje se s řeholním životem.