Služba nemocným

Zvláštní účel kongregace je ošetřování nemocných i pečovatelská služba. Tím plní své charitativní a apoštolské poslání. Základním pilířem služby nemocným jsou Ježíšova slova z evangelia: „Co jste učinili jednomu z těchto nejmenších, mně jste učinili.“

oblka sester.jpg

Zvláštní poslání kongregace

Velkým úkolem a snahou je nemocným ulehčit život nebo aspoň učinit snesitelnějším jejich úděl nadpřirozenou láskou.

Duch kongregace se projevuje vnější apoštolátní činností v konání skutků duchovního i tělesného milosrdenství. Není tedy cílem vnější činnosti, nýbrž jen důležitým prostředkem.

V současné době je prvořadým úkolem péče o starší a nemocné spolusestry. Některé sestry pracují v nemocnici Pod Petřínem v Praze. Podle možností se také sestry střídají ve službě nemocným v Hospici sv. Jana Neumana v Prachaticích.

Místa působení sester

1. PRAHA 1 - BARTOLOMĚJSKÁ (1859 - 1949) -  mateřský klášter (1990 - navrácen zpět sestrám)
2. KRASLICE (1882 - 1905) - nemocnice
3. PLZEŇ (1885 - 1962) - nemocnice
4. HOŘICE (1888 - 1914) - nemocnice
5. HRADEC KRÁLOVÉ (1889 - 1955) - nemocnice  (1937 - 1949) - soukromá ošetřovatelská škola
6. PRAHA 2 (1891 - 1954) - dětská nemocnice
7. RYCHNOV NAD KNĚŽNOU (1892 - 1958) - nemocnice
8. ČÁSLAV (1894 - 1959) - nemocnice
9. HEŘMANŮV MĚSTEC (1894 - 1905) - nemocnice
10. MLADÁ BOLESLAV (1896 - 1959) - nemocnice
11. MĚSTEC KRÁLOVÉ (1897 - 1959) - nemocnice
12. HAVLÍČKŮV BROD (1897 - 1959) - nemocnice
13. BENEŠOV (1898 - 1956) - nemocnice
14. SUŠICE (1906 - 1961) - nemocnice
15. PRAHA 8 - LIBEŇ (1907 - 1951) - Valentínum - ošetřování epileptiků
16. HUMPOLEC (1909 - 1959) - nemocnice
17. BUDYNĚ NAD OHŘÍ (1909 - 1930) - pečovatelská služba
18. KLATOVY (1913 - 1961) - nemocnice
19. PLEŠ (1916 - 1960) - TBC sanatorium
20. PODĚBRADY (1925 - 1960) - pensionát pro ubytování lázeňských hostů
21. LIBOCHOVICE (1931 - 1973) - domov důchodců
22. PRAHA 5 - MOTOL (1937 -1952) - lupusní ústav
23. KOLÍN (1938 - 1960) - nemocnice  (1960 - 1970) - domov důchodců
24. VELHARTICE (1953 -1969) - TBC oddělení sušické nemocnice
25. BROUMOV (1953 - 1974) - internační klášter
26. ÚSOBÍ (1954 - 1980) - léčebna dlouhodobě nemocných
27. JÁNSKÉ LÁZNĚ (1955 - 1987) - dům pro ubytování lázeňských hostů
28. KUKS (1957 - 1970) - domov důchodců
29. ČERVENÝ HRÁDEK (1957 - 1982) - domov důchodců
30. VĚŽ (1959 -1971) - domov důchodců
31. KRNSKO (1959 - 1982) - domov důchodců
32. MILEŠOV (1960 - 1974) - II. interna litoměřické nemocnice
33. CHOTĚLICE (1961 -1972) - ústav soc. péče pro mentál. postiž. chlapce
34. DIANA (1962 -1981) - domov důchodců
35. PŘEŠTICE (1962 - 1970) - ústav sociál. péče pro mentál. postižené děti
36. LETINY (1969 - 1982) - interna - Škoda Plzeň
37. OSEK (1971 - 1993) - charitní domov
38. LOMEC (1971 - dosud) - mateřský klášter od r. 1974
39. PALATA - PRAHA (1972 - 1983) - ústav pro nevidomé, domov důchodců
40. ČESKÉ BUDĚJOVICE (1995 - 2001) - nemocnice
41. PRAHA - POD PETŘÍNEM (od r. 2001) - nemocnice
42. PRACHATICE (od r. 2009) - Hospic sv. Jana Neumana