Pomoc ve farnostech

Vnější činnost také závisí na potřebách místa a doby. Často spočívá v nenápadném poskytnutí zázemí, pohostinnosti, na nichž mohou růst jiná díla, např. komunity zasvěceného života, které nově přicházejí z ciziny.

sluba 3.jpg

Pomoc ve farnosti

S činností charitativně - sociální úzce souvisí výpomoc v pastoraci – v katechezi. Sestry, které mají k této práci schopnosti a předpoklady vypomáhají s výukou náboženství pro děti, katechismu pro dospělé. Připravují na svátosti, pomáhají s farní administrativou, starají se o poutní místo Lomec... Působí tam, kde jsou a nakolik mohou.

Z dalších akcí, které sestry pořádají jsou duchovní cvičení pro děvčata od 15 – 30 let v letním období a přes některé víkendy během roku.

Na Lomečku si vykonávají duchovní cvičení např. bohoslovci před svěcením nebo kněží společně i jednotlivě, různé řeholní rodiny.

Od května 1990 sestry vydávaly měsíčník Ave z Lomečku, zachycující poutní dění ve farnosti i život sester. Tento časopis od svého zrodu vedli P. František Hobizal s P. Slávkem Švehlou, který působil delší dobu ve Vodňanech. Oba kněží mu dali svůj zvláštní osobitý charakter. Po smrti P. Františka (2001) a přeložení P. Slávka z Vodňan se o obsah z větší části staral P. Josef Břicháček, dokud mu to jeho zdravotní stav dovoloval. Po jeho dlouhodobé nemoci a pak delší nepřítomnosti trvalého kněze tento časopis již vydávají sestry samy. Pro časovou náročnost a úbytek sester bylo nutné vydávání pozastavit (poslední ročník byl 2011).

Ve spolupráci s farností sestry vydaly publikaci o Lomci, skládačku lomecké křížové cesty, a je k dispozici velké množství pohledů.