Poslání

 • skldn slib.JPG

  Zasvěcený život

  Zasvěcený život skrze sliby evangelijních rad je trvalý způsob života, jímž sestry pod vlivem Ducha svatého důsledněji následují Krista, zcela se zasvěcují Bohu, nejvýš milovanému, k jeho cti, k rozvoji církve a ke spáse světa, a tak dosahovaly dokonalé lásky ve službě Božímu království a předem zvěstovaly nebeskou slávu a staly se v církvi jejím jasným předobrazem.

 • oblka sester.jpg

  Služba nemocným

  Zvláštní účel kongregace je ošetřování nemocných i pečovatelská služba. Tím plní své charitativní a apoštolské poslání. Základním pilířem služby nemocným jsou Ježíšova slova z evangelia: „Co jste učinili jednomu z těchto nejmenších, mně jste učinili.“

 • sluba 3.jpg

  Pomoc ve farnostech

  Vnější činnost také závisí na potřebách místa a doby. Často spočívá v nenápadném poskytnutí zázemí, pohostinnosti, na nichž mohou růst jiná díla, např. komunity zasvěceného života, které nově přicházejí z ciziny.