Kostel

Na Starém Městě uprostřed Bartolomějské ulice stojí zcela nenápadně až skrytě vzácná perla - kostel, po němž nese ulice název. Jeho historie je pohnutá a nejednou se zdálo, že jeho existence končí. Naštěstí tomu tak nebylo a není. Kostel sv. Bartoloměje po opětném navrácení Kongregaci Šedých sester znovu září svou krásou, slouží svému účelu a kdo ho navštíví je mile překvapen nejen jeho architekturou, ale i milou rodinnou atmosférou. Je to místo ticha, místo setkání...

  • konvikt, klter.jpg

    Historie

    Na místě Konviktu a tedy i dnešního kostela sv. Bartoloměje stával ve 14. stol. dům Jeruzalém s kaplí sv. Maří Magdalény, který založil po roce 1372 Jan Milíč z Kroměříže pro kající ženy, na místě vykřičeného místa, zvaného Benátky.

  • kostel opraven 1.jpg

    Současnost

    Kostel sv. Bartoloměje od svého vysvěcení, od r. 1998, slouží svému poslání. Je to kostel Kongregační – řádový, není tedy farní.