Současná činnost

Přítomnost sester na Lomečku má dvojí poslání. Jednak tím, že tam jsou a jednak tím, že plní své duchovní poslání.

kostel

 

Současná činnost


Přítomnost sester na Lomečku má dvojí poslání. Jednak tím, že tam jsou a jednak tím, že plní své duchovní poslání.
Fyzická přítomnost sester dává celému místu jakousi jistotu, že je o mnoho věcí postaráno. Lomeček je hlavně poutní místo, o které se sestry spolu s farníky starají. S láskou pečují o kostel, patří sem příprava na bohoslužby, hraní při bohoslužbách, svatbách, pohřbech..., výzdoba a úklid... Sestry také zajišťují průvodcovství pro větší skupiny návštěvníků a poutníků kostela. Také vypomáhají v pastoraci přípravou na svátosti... V poslední době je to i služba nemocným v Hospici v Prachaticích a ve věznici v Českých Budějovicích.
Od května 1990 sestry vydávaly měsíčník Ave z Lomečku, zachycující poutní dění ve farnosti i život sester. Tento časopis od svého zrodu vedli P. František Hobizal z Bavorova a P. Slávek Švehla, který působil delší dobu ve Vodňanech. Oba kněží časopisu dali svůj zvláštní osobitý charakter. Po smrti P. Františka (2001) a přeložení P. Slávka (1999) se o obsah Ave z větší části staral P. Josef Břicháček, dokud mu to jeho zdravotní stav dovoloval. Po jeho dlouhodobé nemoci a pak delší nepřítomnosti trvalého kněze tento časopis již vydávaly sestry samy a to do r. 2011, kdy bylo vydávání ukončeno.
Ve spolupráci s farností sestry vydaly publikaci o Lomci, skládačku lomecké křížové cesty, a je k dispozici velké množství pohledů.
Z dalších akcí, které sestry pořádají jsou duchovní cvičení pro ženy v letním období.
Na Lomečku si vykonávají týdenní duchovní cvičení např. bohoslovci před svěcením, kněží společně i jednotlivě i některé řeholní komunity.
Mnohem důležitější než fyzická přítomnost je duchovní poslání sester, které tomu vnějšímu dává hodnotu. Je to jejich zasvěcený život, jejich modlitby a oběti, které ve spojení s Boží milostí působí široko daleko. Zvláště „neviditelná“ přítomnost starých a nemocných sester přináší nemalé plody duchovního dobra.