Lomec

Jižní Čechy se pro Šedé sestry staly novým domovem. Na jedné straně to bylo nechtěné vyhnanství, ale na druhé straně objevení krásného a živého poutního místa. Zdánlivě daleko od lidí, ale lidé si ke klášteru vždycky cestu najdou a sestry k lidem. Lomeček si bez řeholních sester už někdo těžko dovede představit.

  • farní budova

    Budování kláštera

    Budovat klášter v období komunismu v ČSSR byl úkol naprosto neobvyklý. Dříve bylo toto budování výsadou panovníků a šlechticů, kteří předali řádům pozemky s objekty; na pozemcích byly budovány kláštery.

  • kostel

    Současná činnost

    Přítomnost sester na Lomečku má dvojí poslání. Jednak tím, že tam jsou a jednak tím, že plní své duchovní poslání.