Komunity

  • kostel

    Lomec

    Jižní Čechy se pro Šedé sestry staly novým domovem. Na jedné straně to bylo nechtěné vyhnanství, ale na druhé straně objevení krásného a živého poutního místa. Zdánlivě daleko od lidí, ale lidé si ke klášteru vždycky cestu najdou a sestry k lidem. Lomeček si bez řeholních sester už někdo těžko dovede představit.

  • kostel ze dvora.JPG

    Praha

    „Návrat domů“, tak by se dal charakterizovat návrat Šedých sester do Prahy, do svého bývalého mateřince. Nebyly vítány, nebyly očekávány, ale pouta sester k tomuto místo byla opravdu veliká. První návštěvy do těchto kdysi promodlených prostor, nyní plných bolesti a lidské krutosti, se neobešly bez slz dojetí i vděčnosti, že je opět možné na mnohé navázat a to zlé odčiňovat. Šedé sestry už zde opět mají své nezastupitelné místo i poslání, které se snaží naplňovat dle svých možností a sil.