Od r. 1989

Během 80. let se situace pozvolna zlepšovala a sestry mohly působit poněkud volněji. Do této doby byly sestry na dvou místech – Lomec a Osek u Duchcova.

sestry z Oseka v Praze

Doba po „sametové revoluci“ – po r. 1989

V r. 1987 přichází na Lomec první nová „pracovní síla“ po dosti dlouhé době, která byla později tajně přijata jako nová členka. V r. 1988 je oficiálně povoleno přijímat řeholní dorost. Na jaře 1989 přichází další, ještě předrevoluční uchazečka o řeholní život. Po revoluci se postupně začaly hlásit další žadatelky, takže počet nově přihlášených bylo 14. Z tohoto počtu nových sester ne všechny došly naplnění svých představ, takže některé odešly nebo byly propuštěny.

K 1. 1. 1990 bylo sester 112 
K 1. 1. 2004 bylo sester 40
K 1. 1. 2010 bylo sester 26 
K 1. 1. 2013 bylo sester 21
K 1. 1. 2018 je sester 16

Mladé sestry mohly doplnit své vzdělání jak ve zdravotnictví, tak v teologii.
Klášter na Lomci sloužil od r. 1974 do dubna 2005 jako Charitní domov pro starší a nemocné sestry, protože většina sester byla důchodového věku. Mladší sestry se zde o ně starají a zajišťují ve většině veškerý provoz.

V r. 1991 byl sestrám vrácen zdevastovaný klášter v Praze v Bartolomějské ulici, který byl zabrán v roce 1949 a sloužil jako vězení StB, vyšetřovací místnosti a kanceláře. Koncem srpna 1991 se do vráceného kláštera stěhují 3 sestry z Lomce, aby vytvořily první malou komunitu. Ještě několik měsíců sestry zažily fungující policejní stanici s funkčními vězeňskými celami. Nebylo výjimkou slyšet křik a pláč. I pro sestry to začala být tvrdá realita. Z Lomce přicházejí ještě 2 sestry.

V říjnu 1993 byly prostory tak upravené, že se do kláštera mohly nastěhovat sestry z Oseka u Duchcova, kde byla velká komunita, a tak se zde v původním mateřinci obnovil opravdový klášterní život se vším, co k tomu patří.

Sestry byly mnohokrát žádány, aby se vrátily do nemocnic. Proto v roce 1995 – 2001 vznikla a žila na nemocniční ubytovně v Českých Budějovicích „odnož“ lomeckého kláštera – minikomunita 3 sester, které také potřebovaly dokončit praxi po studiích.  V r. 2001 se vrátily zpět do kláštera na Lomec a do Prahy, aby se staraly o staré a nemocné sestry.

V létě 2002 bylo 12 sester přestěhováno z Prahy na Lomec, aby starší a nemocné sestry byly soustředěny v jednom charitním domově.

V současné době jsou sestry na dvou místech na Lomci a v Praze. Jejich službou je starost o starší sestry, vypomáhají ve farnosti i v okolních farnostech a dle možností, pracují i ve zdravotnictví.