Historie

 • Šedé sestry

  Od založení do roku 1950

  Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka z Assisi byla založena v Praze 6. ledna 1856 dvěma rodnými sestrami Annou (později S. M. Dulcelínou) a Marií (později S. M. Xaverií) Plaňanskou a jejich přítelkyní Františkou (později S. M. Johanou) Grossmannovou – první představenou.

 • Matka Tereza v Praze vpravo M. M. Arsenie Balková

  Mezi léty 1950 - 1989

  Od března 1948 docházelo k postupnému znárodňování majetku sester a obsazování ruskými vojáky. V dubnu 1949 musely sestry opustit vedení ošetřovatelské školy, v květnu 1949 se musely urychleně vystěhovat z objektů v Bartolomějské ulici a předat je Ministerstvu vnitra, které zde zřídilo obávané vyšetřovny a vazební věznici StB.

 • sestry z Oseka v Praze

  Od r. 1989

  Během 80. let se situace pozvolna zlepšovala a sestry mohly působit poněkud volněji. Do této doby byly sestry na dvou místech – Lomec a Osek u Duchcova.