Slavnost Těla a krve Páně - Boží tělo

29.05.2013 - v Praze bude tato slavnost ve čtvrtek 30. 5. při polední mši sv. 11.30 hod.