Adorační stráž u sv. Bartoloměje

28.06.2012 - Kostel sv. Bartoloměje v Praze po navrácení Šedým sestrám a po jeho znovuobnovení slouží svému účelu již 12 let. Denně je v něm sloužena mše sv. v 11.30 hod. a PO - PÁ po mši sv. do 17.30 hod. je možné klanět se Pánu v Nejsvětější svátosti...

Tyto adorace jsou na smír za spáchaná bezpráví v těchto místech, zvláště z doby komunismu, kdy byly objekty sestrám zabrány. Sestry nabízejí možnost tiché adorace každému, kdo kostel navštíví nebo navštěvuje pravidelně. Pokud byste se chtěli připojit k hodinové adorační stráži závazně - jednorázově či pravidelně - je možné se domluvit se sestrami. Hodinové intervaly: 13 - 14 h; 14 - 15 h; 15 - 16 h; 16 - 17 h; 17 - 17.30 h. Děkujeme všem, kteří už takto adoračně slouží.