Holy Bible

Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh

Spojila nás v jedno láska Krista Pána. Jásejme a hledejme jen v něm svou radost!
Boha živého se bojme, milujme ho! Upřímně se navzájem vždy mějme rádi!
Tvoříme-li tedy jedno společenství, varujme se všeho, co nás vnitřně dělí!
Nechme nerozumných hádek nechme sporů,
ať je Kristus jako Bůh náš mezi námi.
Kéž pak jednou s blaženými patřit smíme
ve slávě na tvář tvou, Kriste, Boží Synu.
V dokonalé radosti nad pomyšlení bez mezí a bez konce na věčné věky. Amen.